W Interesie Dolnego Śląska

Program Nowej Lewicy dla Dolnego Śląska

Program Lewicy dla Dolnego Śląska powstał przy współpracy 25 dolnośląskich organizacji powiatowych Nowej Lewicy. Konsultacje trwały 2 lata. Uczestniczyli w nich nie tylko posłowie, ale także dolnośląscy samorządowcy, szeregowi członkowie partii oraz sympatycy Lewicy. Tworząc program, chcieliśmy przedstawić Dolnoślązakom pomysł Lewicy na rozwój naszego regionu w oparciu o nasze doświadczenie oraz naszą wizję rozwoju Dolnego Śląska, czego efektem jest poniższy dokument.

Dominik Kłosowski
Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Program Nowej Lewicy dla Dolnego Śląska

“W Interesie Dolnego Śląska”

Zrealizujemy program mieszkaniowy w każdej gminie

Zwiększymy liczbę mieszkań komunalnych, a istniejące zmodernizujemy.

Zbudujemy żłobki i przedszkola

Do 3 obiektów w każdym powiecie, w tych miejscowościach, gdzie nie ma takich obiektów. Unowocześnimy szkoły podstawowe i ogólnokształcące, organizując zajęcia dopasowane do wyzwań współczesnego świata. Stworzymy gabinety dentystyczne w szkołach. Zapewnimy dostęp wszystkich uczniów do psychologów szkolnych. Zapewnimy bezpłatny, ciepły posiłek w szkole dla każdego dziecka. Rozszerzymy system nauczania branżowego dostosowując go do potrzeb rynku pracy.

Przywrócimy niezależność kultury

Zmienimy zasady wynagradzania pracowników sfery kultury, na takie, na jakich wynagradzani są pracownicy samorządowi. Dofinansujemy wydarzenia kulturalne. Wprowadzimy dolnośląski karnet kulturalny ze zniżką dla dzieci, młodzieży oraz seniorów.

Dofinansujemy szpitale powiatowe – szpital w każdym powiecie

Zapewnimy szybki dostęp do podstawowej opieki i profilaktyki zdrowotnej. Wdrożymy pilotażowy program domów porodowych, w których Dolnoślązaczki będą rodziły w godziwych warunkach. Usprawnimy kompleksową terapię onkologiczną. Sfinansujemy nowoczesne programy zdrowotne: in vitro, HPV.

Odbudujemy komunikację lokalną – autobus w każdej gminie, kolej w każdym powiecie

Zapewnimy sprawny system komunikacji aglomeracyjnej we Wrocławiu i innych miastach. Odblokujemy zakorkowaną obecnie autostradę A4 i drogę S8.

Wykorzystamy potencjał turystyczny Dolnego Śląska

Jego zabytków, tradycji, w tym lokalnego rzemiosła, produktów regionalnych. Skutecznie wypromujemy Dolny Śląsk. Wesprzemy lokalnych przedsiębiorców branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Poszerzymy parki krajobrazowe, zadbamy o lasy. Zbudujemy nowe ścieżki rowerowe i połączymy je z europejską siecią szlaków rowerowych.

Poprawimy jakość powietrza, wody i gleby

W całym regionie i na poziomie poszczególnych samorządów, które wesprzemy w przejściu na korzystanie z czystej energii. Powołamy Fundusz Transformacji Zagłębia Turoszowskiego, zadbamy o poprawę stanu środowiska i bezpieczeństwa pracy w Zagłębiu Miedziowym.

Zlikwidujemy nielegalne składowiska śmieci

Oczyścimy Odrę. Przywrócimy przejrzystość gospodarki odpadami w województwie. Powołamy dolnośląski klaster „śmieciowy”.

Wrocław stanie się siedzibą Instytutu Ochrony Konstytucji

Instytucji, która powstanie po likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej przez nowy rząd, w którym będzie Lewica.

Przyjmiemy i wdrożymy Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Sprawimy, że na Dolnym Śląsku nikt nie będzie czuł się dyskryminowany.